Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "moeurs" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
moeurs ahlak, örf ve âdet, adet, hulk, örf, ahlâk

Fransızca » Türkçe "moeurs" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
autres temps autres moeurs eski çamlar bardak oldu
comédie de moeurs töre komedisi
n'avoir point de moeurs kötü huylu olmak
police des moeurs ahlak zabıtası
roman des moeurs töre romanı