Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "monte" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
monte /moñt / nf ata biniş; (hayvanlarda) çiftleşme
monté , e/moñte / adj dayanmış döşenmiş; donanmış être monté öfkeli olmak monté en couleur çiğ renkli
monte [la] ata biniş; (hayvanlarda) çiftleşme
monte ata biniş, hayvanlarda çiftleşme
monté donanmış, dayanmış döşenmiş

Fransızca » Türkçe "monte" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
collet monté ukala, gösterişçi, kendini beğenmiş
être monté öfkeli olmak
monté en couleur çiğ renkli
monte-charge /moñtşarj(õ) / nm inv yük asansörü
monte-charge [le] yük asansörü
monte-plats /moñpla / nm inv yemek asansörü
monte-plats [le] yemek asansörü
de monte binek
monte-charge yük taşıma asansörü, solunulamaz
monte-plats yemek asansörü
monté de fièvre ateş yükselmesi

Türkçe » Fransızca "monte" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
monte etmek monter, asembler
monte etmek monter, assembler