Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "mourir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mourir /murir / v ölmek; sönmek; yok olmak à mourir son derecede faire mourir qn à petit feu meraktan çatlatmak mourir de rire katıla katıla gülmek mourir de sa belle mort eceliyle ölmek se mourir ölmek üzere olmak
mourir zıbarmak, haka yürümek, telef olmak, ölmek

Fransızca » Türkçe "mourir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à mourir son derecede
faire mourir qn à petit feu meraktan çatlatmak
mourir de rire katıla katıla gülmek
mourir de sa belle mort eceliyle ölmek
mourir intestat vasiyetsiz ölmek
se mourir ölmek üzere olmak
faire mourir canını cehenneme göndermek
mourir d'inanition açlıktan ölmek
mourir d'une mort sanglante al kanlara boyanmak
mourir de faim açlıktan ölmek, açlıktan gözü kararmak
mourir de honte bozum olmak
mourir de rire gülmekten katılmak
mourir intestat vasiyetsiz ölmek