Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "oiseau-éléphant" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
oiseau-éléphant dev boylu kuş

Fransızca » Türkçe "oiseau-éléphant" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à vol d'oiseau dümdüz, dosdoğru
éléphant /elefañ / nm fil
éléphant [le] fil
oiseau /uazo / nm kuş oiseau de proie yırtıcı kuş
oiseau [le] kuş
oiseau de bon augure ağzı uğurlu kimse
oiseau de mauvais augure şom ağızlı kimse
oiseau de passage göçmen kuş
oiseau de proie yırtıcı kuş
oiseau-mouche /uazomuş / nm sinekkuşu
oiseau-mouche [le] sinekkuşu
au chant on connaît l'oiseau işi insanın aynasıdır
cervelle d'oiseau kuş beyni
défense d'éléphant uzun sivri diş
éléphant fil
éléphant d' Afrique Afrika fili
éléphant d'Afrique Afrika fili
éléphant de forêt orman fili
éléphant de mer deniz fili
éléphant de mer austral güney denizfili
éléphant de mer du sud güney denizfili
éléphant de savane savana fili
lotier pied-d'oiseau kuşayağı gazalboynuzu
musaraigne-éléphant gri yüzlü fil faresi
néottie nid d'oiseau kuş yuvası köklü orkide