Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "par la suite" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
par la suite sonradan, daha sonra
par la suite bilahare, neticede, müteakiben, binnetice

Fransızca » Türkçe "par la suite" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la suite art arda
à la suite de ardında, arkasında; ardından, arkasından
de suite kesintisiz, art arda
faire suite à izlemek, -den sonra gelmek
par suite de yüzünden, ötürü
suite /suit / nf arka, geri; sıra, dizi; sonuç, netice; tutarlılık; maiyet; müz. suit à la suite de ardında, arkasında; ardından, arkasından à la suite art arda de suite kesintisiz, art arda faire suite à izlemek, -den sonra gelmek par la suite sonradan, daha sonra par suite de yüzünden, ötürü suite de -ın bir sonucu olarak tout de suite hemencecik, derhal
suite de ın bir sonucu olarak
tout de suite hemencecik, derhal
à la suite art arda
à la suite de ardından, velhasıl, takiben, peşinde
à sa suite akabinde
ainsi de suite habire
classement sans suite takipsizlik kararı
et ainsi de suite kezalik
prendre la suite devralmak
sous-suite altdizi
suite mabat, devam
suite convergente yakınsak dizi
suite extraite altdizi
suite géométrique geometrik dizi
tout de suite çabucak, hemen