Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "par-dessus" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
par-dessus /pardõsü / prép+adv üstte; üstten, üstünden; üstünde
par-dessus üstte

Fransızca » Türkçe "par-dessus" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au-dessus üstüne, üstünde
au-dessus de üzerinde, üstünde
avoir le dessus yenmek, üstün gelmek
bras dessus bras dessous kol kola
ci-dessus /sidõsü / adv daha yukarıda
ci-dessus daha yukarıda
dessus /dõsü / adv+prép üste, üstüne; üstte, üstünde * nm üst au-dessus de üzerinde, üstünde au-dessus üstüne, üstünde avoir le dessus yenmek, üstün gelmek bras dessus bras dessous kol kola en dessus üstte être au-dessus des affaires işleri tıkırında olmak l'appartement du dessus üst kat les voisins du dessus üst kattaki komşular par dessus üstüne, üstünden prendre le dessus üstünlüğü ele geçirmek reprendre le dessus atlatmak, iyileşmek sens dessus dessous altüst
dessus-de-lit /dõsüdli / nm yatak örtüsü
dessus-de-lit [le] yatak örtüsü
en dessus üstte
être au-dessus de ses affaires işi yolunda olmak
être au-dessus des affaires işleri tıkırında olmak
l'appartement du dessus üst kat
là-dessus /ladsü / adv üzerine, üzerinde; bunun üzerine; bu konuda
là-dessus üzerine, üzerinde; bunun üzerine; bu konuda
les voisins du dessus üst kattaki komşular
par dessus üstüne, üstünden
par dessus üstüne, üstünden
par-dessus le marché fazla olarak, üstelik
prendre le dessus üstünlüğü ele geçirmek
reprendre le dessus atlatmak, iyileşmek
sens dessus dessous altüst
au-dessus üstünde, üstte
au dessus de üzerinde
dessus üstte, üstüne, üst