Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "parole" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
parole /parol / nf söz söyleme yeteneği; söz; önerme; vaat paroles nfpl şarkı sözleri, güfte avoir deux paroles sözünde durmamak avoir la parole söz sırası kendinin olmak demander la parole söz istemek homme de parole sözünün eri ma parole (d'honneur) namusum hakkı için perdre la parole dilsiz olmak, dili tutulmak porter la parole sözcülük etmek prendre la parole söze başlamak tenir parole sözünü tutmak
parole vaat, lakırtı, söz

Fransızca » Türkçe "parole" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir la parole söz sırası kendinin olmak
couper la parole à qn sözünü kesmek
demander la parole söz istemek
donner sa parole d'honneur namus sözü vermek
homme de parole sözünün eri
ma parole (d'honneur) namusum hakkı için
ministère de parole vaizlik
parole d'honneur namus sözü
perdre la parole dilsiz olmak, dili tutulmak
porte-parole /portparol / nm inv sözcü
porte-parole [le] sözcü
porter la parole sözcülük etmek
prendre la parole söze başlamak
reprendre sa parole verdiği sözü geri almak
tenir parole sözünü tutmak
tenir sa parole sözünde durmak
accaparer qq'un par la parole lakırdıya tutmak
appareil de la parole konuşma cihazı
décrier une parole zül addetmek
discréditer une parole zül saymak
donner sa parole ikrar vermek
parole d' honneur şeref sözü
parole d'honneur namus sözü
parole d’honneur şeref sözü
parole grossière küfürlü konuşma