Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "personnel" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
personnel , le/personel / adj kişisel, özel; bencil, egoist * nm çalışanlar, görevliler, personel
personnel zata mahsus, kurmay, eleman

Fransızca » Türkçe "personnel" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bureau du personnel personel bürosu
le personnel volant uçuş personeli
ordinateur personnel kişisel bilgisayar
pronom personnel kişi zamiri, kişi adılı
appel personnel ihbarlı görüşme
article personnel kişi tanımlığı
bien personnel mal mülk
directeur du personnel insan kaynakları direktörü
journal personnel günce, anı defteri
message personnel kişisel ileti
ordinateur personnel kişisel bilgisayar, masaüstü bilgisayar
personnel de palais ottoman içoğlan
personnel de santé sağlık personeli
personnel navigant uçuş personeli
personnel permanent daimi kadro
personnel qualifié kalifiye eleman
personnel technique teknik eleman
personnel volant uçuş personeli
pronom personnel kişi zamiri, kişi adılı
service du personnel zat işleri şubesi