Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "perte d'eau" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
perte d'eau su kaybı

Fransızca » Türkçe "perte d'eau" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à perte zararına
à perte de vue göz erimi dışında, uçsuz bucaksız
en pure perte boşu boşuna
perte /pert(õ) / nf yitim, kayıp; yıkılma, yok olma; zarar, ziyan à perte zararına à perte de vue göz alabildiğine, gözün göremeyeceği kadar uzakta en pure perte boşu boşuna
à perte de vue uçsuz bucaksız
en pure perte boş yere, boşuna, boşu boşuna, boşa gitmek
étendu à perte de vue engin
faire une perte zarar etmek
parler en pure perte boşuna söylemek
perte zayiat, zarar, zayi, fire, heba, telef, hüsran
perte de cheveux saç dökülmesi
perte de conscience şuur kaybı
perte de la voix ses kaybı
perte de mémoire hafıza kaybı
perte exceptionnelle olağanüstü zarar
perte hémisensorielle hemisensoriyel kayıp
perte séminale atmıkçıl yitim
se battre en pure perte boşuna uğraşmak
sens perte de temps vakit kaybetmeksizin
subir une perte ziyan etmek
vente à perte damping