Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Fransızca "post-yapısalcılık" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
post-yapısalcılık post-structuralisme

Fransızca » Türkçe "post-yapısalcılık" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
post-natal , e/postnatal / adj doğum sonrası
post-natal doğum sonrası
post-scriptum /postskriptom / nm inv dipnot, haşiye
post-scriptum [le] dipnot, haşiye
ex post bilahare, sonradan, fiilden sonra
ex post facto geriye dönük olarak
post-antibiotique antibiyotik sonrası
post-hypnotique posthipnotik
post-it post-it, pusulacık
post-natal doğum sonrası
post-processeur sonişlemci, ard işlemci
post-scriptum dipnot, hamiş
post-structuralisme post-yapısalcılık
post-structuraliste post-yapısalcı
post-tonique ton ardı
suggestion post-hypnotique posthipnotik telkin

Türkçe » Fransızca "post-yapısalcılık" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
post curée [la]
yapısalcılık sturucturalisme [le]
post peau, fourrure, curée
post-it post-it
post-modernizm postmodernisme
post-yapısalcı post-structuraliste
post empresyonizm postimpressionnisme
yapısalcılık structuralisme
yapısalcılık sonrası poststructuralisme