Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "presse-fruits" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
presse-fruits /presfrüi / nm meyve sıkacağı
presse-fruits [le] meyve sıkacağı
presse-fruits meyva sıkıcı

Fransızca » Türkçe "presse-fruits" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
attaché de presse basın ataşesi
conférence de presse basın konferansı
fruits confits meyve şekerlemesi
fruits de mer deniz ürünü
fruits secs kuruyemiş
liberté de la presse basın özgürlüğü
macédoine de fruits meyve salatası
mettre qch sous presse baskıya vermek
presse /pres / nf basın; basım makinesi; sıkma makinesi, cendere mettre qch sous presse baskıya vermek presse féminine kadın dergileri presse d'information ciddi basın
pressé , e/prese / adj acelesi olan; ivedi, acil orange pressée taze sıkılmış portakal
presse d'information ciddi basın
presse féminine kadın dergileri
presse-citron /pressitroñ / nm limon sıkacağı
presse-citron [le] limon sıkacağı
presse-papiers /prespapye / nm inv kâğıt baskısı
presse-papiers [le] kâğıt baskısı
presse-purée /prespüre / nm inv püre makinesi
presse-purée [le] püre makinesi
salade de fruits meyve salatası
agent de presse basın sözcüsü
asphodèle à petits fruits çirişotu, sarızambak, hıdrellez kamçısı
attaché de presse basın ataşesi
carte de presse basın kartı
cocktail de fruits meyve kokteyli
conférence de presse basın bildirisi, basın konferansı