Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "pseudo-parallélisme" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pseudo-parallélisme zaman bölüşüm

Fransızca » Türkçe "pseudo-parallélisme" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
parallélisme /paralelism(õ) / nm koşutluk, paralellik
parallélisme [le] koşutluk, paralellik
église pseudo-basilicale düzmebazilika
figure pseudo-étymologique yalancı türek yanacı
parallélisme koşutçuluk, muvazilik, paralelizm, paralellik
pseudo-aléatoire sözde rasgele
pseudo-basilique düzmebazilika
pseudo-classique düzmeklasik
pseudo-code sözde program
pseudo-étymologique yalancı türek
pseudo-hypertrophique düzme yoğuncul
pseudo-itératif sahte yineleme
pseudo-maquis psödomaki
pseudo-pelade düzme tazlık
pseudo-phlegmon düzme göynük
pseudo-sphère südoküre, aykırı küre
pseudo-terminal pseudoterminal
pseudo croup düzme kuş buğan