Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "quotidien" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
quotidien , ne/kotidyeñ, en / adj gündelik, günlük * nm gündelik gazete; günlük yaşam
quotidien gündelik, günlük
quotidien yevmi, gündelik, günlük yaşam, günlük

Fransızca » Türkçe "quotidien" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pain quotidien rızk
vie au quotidien günlük hayat