Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "recours" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
recours /rõkur / nm başvurma, yardım isteme; rücu hakkı avoir recours à başvurmak, müracaat etmek
recours müracaat, başvurma

Fransızca » Türkçe "recours" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir recours à başvurmak, müracaat etmek
avoir recours müracaat etmek, tevessül etmek
droit de recours temyiz hakkı
sans recours sorumlu olmamak şartıyla