Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "rien" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
rien /ryeñ / pron herhangi bir şey * nm bir hiç, az bir şey comme si de rien n'était hiçbir şey olmamış gibi ça ne fait rien zararı yok, önemli değil de rien! bir şey değil! en rien hiçbir yönden ne rien hiçbir şey ne faire rien çalışmamak, hiçbir şey yapmamak ne servir à rien hiçbir şeye yaramamak n'être rien hiçbir değeri olmamak pour rien boşuna; parasız, bedava rien à faire! yaramaz! rien d'autre başka hiçbir şey rien que yalnız, sadece
rien bir hiç, az bir şey, hiçbir şey

Fransızca » Türkçe "rien" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ça ne fait rien zararı yok, önemli değil
cela ne fait rien zararı yok, bir şey değil
cela ne vaut rien hiçbir şeye yaramaz
comme si de rien n'était hiçbir şey olmamış gibi
de rien! bir şey değil!
en rien hiçbir yönden
n'être rien hiçbir değeri olmamak
ne douter de rien kendine fazla güvenmek
ne faire rien çalışmamak, hiçbir şey yapmamak
ne faire semblant de rien ne düşündüğünü belli etmemek, hiç renk vermemek
ne rien hiçbir şey
ne rien casser hiç önemi olmamak, değersiz olmak
ne se douter de rien hiçbir şeyden haberi olmamak
ne servir à rien hiçbir şeye yaramamak
pour rien boşuna; parasız, bedava
rien à faire! yaramaz!
rien d'autre başka hiçbir şey
rien du tout hiçbir şey
rien que yalnız, sadece
un propre à rien işe yaramaz
venir à rien başarısızlığa uğramak
à partir de rien hiç yoktan
beaucoup de bruit pour rien kuru gürültü, dağ fare doğurdu
bon à rien ipsiz sapsız, zirtapoz, beceriksiz kimse, avara
ce n'est rien ziyanı yok