Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "s'opposer" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
s'opposer karşı durmak, karşı koymak

Fransızca » Türkçe "s'opposer" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
opposer /opoze / v karşi koymak; karşi tutmak, karşılaştırmak s'opposer à karşi gelmek, karşi çıkmak, karşi koymak
opposer karşı koymak; karşı tutmak, karşılaştırmak
opposer un veto à veto etmek
s'opposer à karşı gelmek, karşı çıkmak, karşı koymak
opposer karşılaştırmak, karşi tutmak, karşi koymak
opposer de la résistance direnç göstermek