Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "san valeur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
san valeur değersiz

Fransızca » Türkçe "san valeur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mettre en valeur değerlendirmek, işletmek
prendre de la valeur değer kazanmak
taxe à la valeur ajoutée (TVA) katma değer vergisi (KDV)
valeur /valör / nf değer, kıymet; önem; geçerlik mettre en valeur değerlendirmek, işletmek prendre de la valeur değer kazanmak san valeur değersiz valeur absolu mutlak değer valeur approchée yaklaşık değer valeur d'échange mübadele değeri valeur maximum maksimum değer valeur nominale itibari değer, nominal değer valeurs mobilières menkul değerler
valeur absolu mutlak değer
valeur approchée yaklaşık değer
valeur d'échange mübadele değeri
valeur intrinsèque gerçek değer
valeur locative kira değeri
valeur maximum maksimum değer
valeur nominale itibari değer, nominal değer
apprécier à sa juste valeur kıymetini bilmek
augmentation de valeur kıymet artışı
augmenter la valeur de qqch kıymet koymak, kıymet takdir etmek
comprendre la valeur kıymetini bilmek
date de valeur valör
de valeur égale muadil
déclaration de valeur kıymet beyanı
donner une valeur à qqch kıymet biçmek
en fonction de la valeur kıymet üzerinden
mettre en valeur altını çizmek, değerlendirmek
monnaie de peu de valeur züyuf akçe
obligation (valeur mobilière) tahvil
perdre de sa valeur kıymetten düşmek
piece sans valeur çürük akçe, züyuf akçe, zayıf akça