Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "sans-gêne" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sans-gêne /sañjen / adj düşüncesiz, patavatsız * nm inv düşüncesizlik
sans-gêne yüzsüz, sallapati

Fransızca » Türkçe "sans-gêne" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chèque sans provision karşılıksız çek
déloger sans tambour ni trompette gizlice kaçmak
être gêné dans les entournures tedirginlik içinde bulunmak
gène /jen / nm biy. gen
gêne /jen / nf işkence; sıkıntı, azap; kötü durum; para sıkıntısı sans gêne umursamadan, patavatsız
gêné , e/jene / adj sıkılmış, sıkıntılı; paraca sıkıntıda
gène [le] gen
histoire sans queue ni tête kurt masalı, kuyruklu yalan
homme sans aveu serseri
homme sans cervelle aklı kıt, beyinsiz kimse
l'agneau sans tache İsa peygamber
parler sans fard açıkça söylemek
pince-sans-rire /peñssañrir / adj belli etmeden alay eden
pince-sans-rire belli etmeden alay eden
prendre sans vert ansızın bastırmak
rue sans issue çıkmaz sokak
sans /sañ / prép -siz, sız; -meden, -madan, -meksizin, -maksızın sans manches (giysi) kolsuz
sans (plus) tarder (daha) fazla gecikmeden
sans à-coup sürekli, duraklamadan
sans ambages lafı fazla uzatmadan, kemküm etmeden
sans aucun doute hiç kuşkusuz
sans autre forme de procès sorgusuz sualsiz
sans bavure kusursuz
sans bourse délier hiç para vermeden, bedava
sans broncher gıkını çıkarmadan

Türkçe » Fransızca "sans-gêne" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gene de nouveau, à nouveau, encore, aussi, de même
şans chance [la], veine [la]
şans eseri par raccroc
gene encore
gene de malgré tout, tout de même
kötü şans guignon
şans chance
şans bozan guignonnant
şans dilemek souhaiter bonne chance, croiser les doigts
şans eseri par chance, par raccroc
şans eseri olan fortuite
şans eseri olan le hasard
şans oyunu jeu de hasard