Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "scene" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
scène /sen / nf sahne; olay yeri mettre en scène sahnelemek, sahneye koymak
scène sahne

Fransızca » Türkçe "scene" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avant-scène /avañsen / nf sahne önü
avant-scène [la] sahne önü
metteur en scène sahneye koyucu, rejisör; yönetmen
mettre en scène sahneye koymak
mise en scène sahneleme
avant-scène sahne önü
metteur en scène rejisör
mettre en scène sahnelemek
mis en scène sahneleme
mise en scène sahne düzeni, sahne yönetimi, mizansen
scène de crime olay yeri
scène de genre tür resmi, sctf.serverDefault1, genre resmi
scène de l'accident olay yeri
scène de théâtre tiyatro sahnesi
scène ouverte açık sahne
scène singulative tekilci sahne