Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "seul" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
seul , e/söl / adj yalnız, kimsesiz, tek başına; tek (bir); sadece à lui tout tek başına faire qch tout seul tek başına yapmak il en reste un(e) seul(e) bir tane kaldı parler tout seul kendi kendine konuşmak seul à seul baş başa, özel olarak tout seul kendi kendine, kendi başına
seul yegane, yalnız, tek

Türkçe » Fransızca "seul" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
Seul Séoul

Fransızca » Türkçe "seul" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à lui seul tek başına
boire d'un seul trait bir solukta içmek
d'un seul coup bir vuruşta
d'un seul jet kesinlikle
d'un seul tenant yekpare, tek parça
faire cavalier seul tek başına iş görmek
faire qch tout seul tek başına yapmak
il en reste un(e) seul(e) bir tane kaldı
parler tout seul kendi kendine konuşmak
seul à seul baş başa, özel olarak
tout seul kendi kendine, kendi başına
boire d'un seul trait bir solukta içmek
Dieu seul le sait allah bilir
être seul tek başına kalmak
qui est seul adamsızlık
seul travée tek gözlü, aver
tout seul tek başına, başlı başına