Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "soin" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
soin /sueñ / nm özen, ihtimam; titizlik, dikkat soins nmpl bakım aux bons soins de (mektup) eliyle avoir (prendre) soin de bakmak, özen göstermek donner des soins à un malade hastaya bakmak être aux petits soins pour qn üstüne titremek les premiers soins ilkyardım recevoir des soins bakılmak, tedavi görmek sans soins bakımsız soins de beauté güzellik bakımı soins de la chevelure saç bakımı
soin bakım, aldırış, özen, itina, emek

Fransızca » Türkçe "soin" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir (prendre) soin de bakmak, özen göstermek
avec soin dikkatlice
avoir soin de özen göstermek
donner tout son soin à emek vermek
premier soin ilk müdahale
prendre soin de muhafaza etmek, değer vermek, özen göstermek
soin de santé sıhhiye
soin intensif yoğun bakım
soin palliatif palyatif bakım