Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "souffle" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
souffle /sufl(õ) / nm üfleme, üfürük; soluk; esinti; mec. esin, ilham être à bout de souffle soluğu kesilmek, soluk soluğa kalmak n'avoir plus que le souffle can çekişmek ne tenir qu'à un souffle pamuk ipliğine bağlı olmak
soufflé , e/sufle / adj şişirilmiş; pişerken kabarmış mec. soluğu kesilmiş * nm sufle
souffle soluklanma, nefes, esinti, soluk, tamur, dem
soufflé üflek

Fransızca » Türkçe "souffle" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
être à bout de souffle soluğu kesilmek, soluk soluğa kalmak
n'avoir plus que le souffle can çekişmek
ne tenir qu'à un souffle pamuk ipliğine bağlı olmak
à couper le souffle nefes kesen
à vous couper le souffle orudak uçuklamak
couper le souffle nefesini kesmek
prendre son souffle soluk almak