Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "tomber" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tomber /toñbe / v düşmek; olmak, rastlamak; yağmak, düşmek; (ırmaklar) dökülmek; yok olmak; dinmek, yatışmak; geçerlikten düşmek; yere sermek, yenmek bien tomber uygun düşmek laisser tomber düşürmek; yüzüstü bırakmak; artık ilgilenmemek laisser tomber une chose bir şeyi kendi haline bırakmak, elini çekmek tomber à l'eau suya düşmek, gerçekleşmemek tomber dans l'oubli unutulmak tomber de fatigue yorgunluktan düşmek tomber de son haut şaşkınlığa uğramak, afallamak tomber en disgrâce gözden düşmek tomber malade hastalanmak tomber sur üstüne çullanmak; ile karşılaşmak, rastlamak sous les sens belli olmak, görünmek
tomber düşmek, dökülmek, sukut etmek

Fransızca » Türkçe "tomber" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir l'air de tomber de la lune neye uğradığını bilmemek
bien tomber uygun düşmek
j'ai failli tomber az kaldı düşüyordum
laisser tomber düşürmek; yüzüstü bırakmak; artık ilgilenmemek
laisser tomber une chose bir şeyi kendi haline bırakmak, elini çekmek
mettre tomber sous le joug boyunduruk altına almak
tomber à l'eau (iş) suya düşmek
tomber à plat ventre yüzükoyun düşmek
tomber amoureux deqn âşık olmak, abayı yakmak
tomber d'accord anlaşmak, uzlaşmak
tomber d'inanition açlıktan bayılmak
tomber dans l'oubli unutulmak
tomber dans le domaine public kamunun malı olmak
tomber dans le lacs başarısızlığa uğramak
tomber dans les pommes bayılmak
tomber dans un guet-apens tuzağa düşmek
tomber dans un piège tuzağa düşmek
tomber dans une embuscade pusuya düşmek
tomber de fatigue yorgunluktan düşmek
tomber de son haut şaşkınlığa uğramak, afallamak
tomber de son long boylu boyunca düşmek
tomber de tout son haut boylu boyunca düşmek
tomber des nues afallamak, şaşakalmak
tomber du ciel hızır gibi yetişmek
tomber en désuétude kullanılmamak, yürürlükten düşmek