Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "trait" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
trait , e/tre, et / nm çizgi; özellik; ok; davranış; araba çekme; koşum halatı avoir trait à ilintisi olmak, değgin olmak boire à longs traits tadını çıkara çıkara, yavaş yavaş içmek boire d'un seul trait bir solukta içmek d'un trait bir yudumda, bir dikişte partir commre un trait ok gibi fırlayıp gitmek trait d'union tire, kısa çizgi trait de scie testere vuruşu
trait çizgi, şiar, haslet

Fransızca » Türkçe "trait" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir trait à ilintisi olmak, değgin olmak
boire d'un seul trait bir solukta içmek
d'un trait bir yudumda, bir dikişte
partir commre un trait ok gibi fırlayıp gitmek
trait d'esprit iğneleyici söz
trait d'union tire, kısa çizgi
trait de scie testere vuruşu
avaler d'un trait bir yudumda içmek
ayant trait à ilişkin
boire d'un seul trait bir solukta içmek
cheval de trait atlı araba
d'un trait bir solukta
dessin au trait tarama resim
trait d'esprit iğneleyici söz, nükte
trait d'union birleşme çizgisi
trait lexical sözcüksel ayırt edici
trait sémantique anlamsal ayırt edici