Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "traitement" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
traitement /tretmañ / nm karşılama, davranma, muamele; maaş, ücret; (hastalıkta) bakım, tedavi; (hammadde) işleme
traitement [le] karşılama, davranma, muamele; maaş, ücret; (hastalıkta) bakım, tedavi; (hammadde) işleme
traitement tedavi, muamele, mevacip, maaş, işlem

Fransızca » Türkçe "traitement" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
unité centrale de traitement merkezi işlem birimi
centre de traitement tedavi merkezi
mauvais traitement kötü muamele
schéma de traitement reogram, akış şeması
traitement de données bilgi işlem
traitement de fertilité fertilite tedavisi
traitement de l'infertilité infertilite tedavisi
traitement de l'information bilgi işlem
traitement des eaux usées arıtma tesisi, tasfiye tesisi
traitement discriminatoire ayrımlı işlem
traitement injuste mağduriyet, mağdurluk
traitement pharmacologique farmakolojik tedavi
traitement préférentiel kayırıcılık
traitement privilégié ayrıcalıklı muamele
traitement prophylactique profilaktik tedavi
traitement radionucléide radyonüklid tedavi
traitement tarifaire favorable ayrıcalıklı tarife işlemleri
traitement tertiaire üçüncül arıtma
unité centrale de traitement merkezi işlem birimi, ana işlem birimi, MIB