Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "trop" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
trop /tro / adv gereğinden çok, aşırı; çok, pek * nm çokluk, aşırılık c'en est trop bu kadarı da fazla!, yeter artık! de trop fazla, artık en trop fazla, artık par trop aşırı derecede
trop haddinden fazla, pek çok, fazla, ziyade

Fransızca » Türkçe "trop" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir la langue trop longue ağzında bakla ıslanmamak
c'en est trop bu kadarı da fazla!, yeter artık!
de trop fazla, artık
en trop fazla, artık
par trop aşırı derecede
trop-plein /tropleñ / nm taşıntı borusu, taşma borusu; taşan kısım
trop-plein [le] taşıntı borusu, taşma borusu; taşan kısım
vous êtes trop aimable çok naziksiniz
aller trop loin ölçüyü kaçırmak, aşırı gitmek, azıtmak
en trop artık
qui trop embrasse mal étreint iki karpuz bir koltuğa sığmaz
rouler trop vite aşırı hız gitmek
trop-plein taşıntı borusu, taşan kısım, taşma borusu
trop de précaution nuit aşırı ihtiyat zararlıdır
trop familier laubali
trop glorifier yere göğe sığdıramamak
trop liquide cambul cumbul
tuyau de trop plein soğutmaç taşma borusu, radyatör taşma borusu