Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "un amour de" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
un amour de çok güzel bir

Fransızca » Türkçe "un amour de" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
amour /amur / nm sevgi; aşk, sevda un amour de çok güzel bir faire l'amour aşk yapmak pour l'amour de için, -in aşkına
amour [le] sevgi; aşk, sevda
amour-propre /amurpropr(õ) / nm özsaygı, izzetinefis; onur
amour-propre [le] özsaygı, izzetinefis; onur
faire l'amour aşk yapmak
féru d'amour çılgınca âşık
herbe d'amour unutmabeni (çiçeği)
pour l'amour de için, -in aşkına amouracher
pour l'amour de Dieu Allah rızası için, Allah aşkına
un mariage d'amour aşk evliliği
affre de l'amour gönül acısı
amour sevda, bade, muhabbet, sababet, aşk
amour-propre haysiyet, öz saygı, izzetinefis
amour aveugle kara sevda
amour des animaux hayvanseverlik
amour divin bade
amour en cage güveyfeneri
amour intense sababet
amour maternel anne sevgisi, ana yüreği
amour passionné karasevda
amour platonique platonik aşk
arbre au liège de l'Amour mantar ağacı
avec amour aşkla
carpe amour ot sazanı
chanson d'amour koşma, aşk şarkısı