Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "une population de" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
une population de nüfuslu

Fransızca » Türkçe "une population de" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
densité de population nüfus yoğunluğu
population /popülasyoñ / nf nüfus, halk; topluluk population active çalışan nüfus
population active çalışan nüfus
densité de population nüfus yoğunluğu
échange de population ahali mübadelesi
ensemble de la population beraya
géographie de la population nüfus coğrafyası
population nüfüs, populasyon, halk, berit, tutulma, beriyye
population active çalışan halk, aktif nüfus
population dense yoğun nüfuslu
population finie sonlu evren
population jeune genç nüfus
population non active gayri faal nüfus, aktif olmayan nüfus
population optimale optimum nüfus
population rurale kırsal nüfus
population stationnaire durağan evren
projection de population nüfus projeksiyonu
recensement de la population nüfus sayımı