Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "vide" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
vide /vid / adj boş; yoksun * nm fiz. boşluk; mec. hiçlik, değersizlik à vide boşuna, boşu boşuna; boş olarak
vidé , e/vide / adj bitkin
vide hala, boş, boşluk, küynük
vidé bitap

Fransızca » Türkçe "vide" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à vide boşuna, boşu boşuna; boş olarak
avoir vidé son carquois ağzından baklayı çıkarmak, söylemediğini bırakmamak
ensemble vide boş küme
vide-ordures /vid-ordür / nmpl çöp yolu
vide-ordures [le] çöp yolu
à vide açık telde, avara
complètement vide bomboş
corde à vide açık telde
désinence vide boş ek
ensemble vide boş küme
mot vide boş sözcük
pompe à vide vakum pompası
tout vide bomboş
vide-ordures çöp yolu, çöp bacası
vide-poches torpido gözü
vide à fond de dent diş dibi boşluğu
vide quantique kuantum boşluğu