Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Fransızca "yerine" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
yerine au lieu de, à défaut de, à la place de, en guise de, instar, pour; allégorie [la]
yerine au lieu de, allégorie, instar, en guise de

Türkçe » Fransızca "yerine" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
adam yerine koymak avoir égard à qn, considérer, respecter
başkasının yerine geçmek se substituer
başkasının yerine koymak substituer
dileğini yerine getirmek exaucer
eski yerine koymak rejeter, réintégrer
gücü yerine gelmek se remonter
yerine geçirmek subroger
yerine geçme remplacement [le]
yerine geçmek compter pour, succéder à, tenir lieu de
yerine gelmek reprendre
yerine getirme exécution [la], réalisation [la]
yerine getirmek accomplir, exécuter, effectuer, remplir, réaliser, s'exécuter, se comporter
yerine koyma pose [la], remise [la]
yerine koymak remplacer, replacer, poser, remettre, reposer, resserrer, prendre qn pour
adaleti yerine getiren justicier
adam yerine koymak considérer, respecter, avoir des égards
başkasının yerine geçmek se substituer
başkasının yerine koymak substituer
birbirinin yerine geçebilen interchangeable
birinin yerine başkasını koyma interchangeabilité
canı yerine gelmek reprendre ses esprits
keyfi yerine gelmek retrouver sa bonne humeur
yerine gecmek remplacer
yerine getirilemez inexécutable
yerine getirilmemiş inexaucé