Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "à moins que" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à moins que medikçe, -madıkça, -mezse, -mazsa

Fransızca » Türkçe "à moins que" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à moins de medikçe, -madıkça
au moins hiç olmazsa, en azından
du moins hiç olmazsa, en azından
en moins de deux çabucak
la moins en az
le moins en az
moins /mueñ / adv daha az * prép eksi au moins hiç olmazsa, en azından à moins de -medikçe, -madıkça à moins que -medikçe, -madıkça, -mezse, -mazsa du moins hiç olmazsa, en azından la moins en az le moins en az moins que -den daha az plus ou moins az çok
moins que den daha az
moins-value /mueñvalü / nf değerden düşme
moins-value [la] değerden düşme
ni plus ni moins ne fazla ne eksik, tam tamına
plus ou moins az çok
au moins en az, bari, hiç olmazsa, laakal
du moins laakal
encore moins daha az
le moins du monde zerre kadar
moins eksi, nakıs, kala
moins-value değerden düşme
ni plus ni moins tam tamına
plus ou moins az çok, takriben, aşağı yukarı
qui peut le plus peut le moins çoğu veren azı da verir