Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "à partir de" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à partir de den itibaren, -den başlayarak

Fransızca » Türkçe "à partir de" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir maille à partir avec qn görülecek hesabı olmak, paylaşacak kozu olmak
partir /partir / v gitmek; yola çıkmak, hareket etmek; başlamak; çıkmak à partir de -den itibaren, -den başlayarak
partir commre un trait ok gibi fırlayıp gitmek
partir de nuit geceleyin yola çıkmak
partir de zéro sıfırdan başlamak
partir en voyage seyahate çıkmak
à partir de rien hiç yoktan
créer à partir de rien hiç yoktan var etmek
faire partir gidermek
partir yola çıkmak, azimet etmek
partir à la guerre sefer
partir en chasse de nanas çıtır avına çıkmak
partir en voyage seyahate çıkmak