Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "à titre d'exemple" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à titre d'exemple ibretlik

Fransızca » Türkçe "à titre d'exemple" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à juste titre haklı olarak
à titre d'office görevine dayanarak
à titre de sıfatıyla, olarak
à titre gracieux bedava, karşılık beklemeden
en titre (görevinde) köklü olarak, asaleten
gros titre başlık, manşet
le tenant du titre şampiyonluk unvanını elinde tutan
titre /titr(õ) / nm (kitapyazıda) başlık, ad; nitelik, sıfat; san, unvan; senet; değerli evrak; (altıngümüş vb'de) ayar; kim. (eriyikte) oran à juste titre haklı olarak à titre de sıfatıyla, olarak à titre d'office görevine dayanarak en titre (görevinde) köklü olarak, asaleten
titré , e/titre / adj unvan sahibi
en titre asaleten
gros titre manşet
honoraire (titre) fahri
page de titre zahriye, baş sayfa
possesseur à titre précaire zilyet
sous-titre altyazı
titre titr, unvan, başlık, serlevha, san, ünvan, sıfat
titré unvan sahibi
titre de placement menkul kıymeti, yatırım amaçlı menkul kıymeti
titre de propriété tapu senedi, tapu