Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "garde-barri��re)" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
arrière-garde [la] artçı
avant-garde /avañgard(õ) / nf öncü
avant-garde [la] öncü
chien de garde bekçi köpeği
corps de garde karakol
de garde nöbetçi
garde /gard(õ) / nf koruma, saklama; muhafız birliği; bekçilik; himaye; nöbet * nm nöbetçi, muhafız, gardiyan * nf hastabakıcı de garde nöbetçi être sur ses gardes sakınmak garde du corps koruma görevlisi garde champêtre kır bekçisi garde forestier orman bekçisi, korucu garde à vue gözaltı garde à vous hazır ol komutu Garde des Sceaux Adalet Bakanı garde noble papanın muhafız birliği n'avoir garde de niyeti olmamak pages de garde kitapların başında ve sonunda boş bırakılan sayfalar poste de garde nöbetçi kulübesi mettre en garde uyarmak monter la garde nöbet tutmak prendre garde à -e dikkat etmek
garde à vous hazır ol komutu
garde à vue gözaltı
garde champêtre kır bekçisi
Garde des Sceaux Adalet Bakanı
garde du corps koruma görevlisi
garde forestier orman bekçisi, korucu
garde municipal inzibat eri
garde noble papanın muhafız birliği
garde-barrière (pl gardes-barrière(s)) /gardõbaryer / nmf (demiryolu) geçit bekçisi, hat bekçisi
garde-barrière) [le] [la] (demiryolu) geçit bekçisi, hat bekçisi
garde-boue /gardõbu / nm inv (tekerlekte) çamurluk
garde-boue [le] (tekerlekte) çamurluk
garde-chasse /gardõşas / nm av bekçisi
garde-chasse [le] av bekçisi
garde-côte /gardõkot / nm kıyı karakol gemisi
garde-côte [le] kıyı karakol gemisi
garde-feu /gardõfö / nm inv ocak siperi