Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "ARRIERE" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière /aryer / nm (gemi) kıç, arka * adv arkadan; geride, arkada; geriye; arkasında en arrière geride, geriye
arriéré , e/aryere / adj gecikmiş, geri; geri kalmış * nm alacak, bakiye
arrière [le] (gemi) kıç, arka
arriéré alacak, zeka özürlü, bakiye, aklı evvel
arrière art, bek

Fransızca » Türkçe "ARRIERE" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-boutique /aryer butik / nf (dükkân) arka oda
arrière-boutique [la] (dükkân) arka oda
arrière-cour /aryer kur / nf arka avlu
arrière-cour [la] arka avlu
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
arrière-garde [la] artçı
arrière-gauche /aryer goş / nm solbek
arrière-gauche [le] solbek
arrière-goût /aryer gu / nf damakta kalan tat
arrière-goût [la] damakta kalan tat
arrière-grand-mère (pl arrière-grand-mères) /aryergrañmer / nf büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-mère [la] büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-père (pl arrière-grand-pères) /aryergrañper / nm büyük dede
arrière-grand-père [le] büyük dede
arrière-pays /aryerpei / nm iç bölge
arrière-pays [le] iç bölge
arrière-pensée /aryerpañse / nf gizli düşünce
arrière-pensée [la] gizli düşünce
arrière-petit-fille (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifiy / nm torun kızı
arrière-petit-fille [le] torun kızı
arrière-petit-fils (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifis / nm torun oğlu
arrière-petit-fils [le] torun oğlu
arrière-petits-enfants /aryerpõtizañfañ / nmpl torun çocukları
arrière-petits-enfants [le] torun çocukları
arrière-plan /aryerplañ / nm geri plan