Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Affaire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
affaire /afer / nf iş, görev; olay; şey; dava; sorun, mesele; çarpışma; düello; baş belası; ticaret affaires nfpl iş, ticaret; eşya, öteberi affaire d'honneur düello affaire de tour gönül işi affaires étrangères dış işleri avoir affaire à qn ile işi olmak avoir ses affaires (kadın) aybaşi olmak avoir son affaire işi sonuçlanmak cédar ses affaires işten çekilmek être au-dessus de ses affaires işi yolunda olmak être dans les affaires ticaret yapmak femme d'affaires iş kadını homme d'affaires işadami le ministère des affaires étrangères Dışişleri Bakanlığı
affairé , e/afere / adj meşgul
affaire [la] iş, görev; olay; şey; dava; sorun, mesele; çarpışma; düello; baş belası; ticaret
affaire olay, iş
affairé işlek

Fransızca » Türkçe "Affaire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
affaire d'État devlet işi; önemli iş
affaire d'honneur düello
affaire de cìur aşk ilişkisi
affaire de tour gönül işi
avoir affaire à qn ile işi olmak
avoir son affaire işi sonuçlanmak
ballotter une affaire bir işi eni konu incelemek
chargé d'affaire maslahatgüzar, işgüder
l'affaire est dans le sac çantada keklik
laisser une affaire en souffrance işi askıda bırakmak
saisir un tribunal d'une affaire mahkemeye başvurmak
sasser et ressasser une affaire işi enikonu incelemek
traîner une affaire en longueur bir işi sürüncemede bırakmak
affaire courante cari iş
affaire d'honneur namus davası, onur meselesi
affaire de coeur aşk macerası, aşk ilişkisi
ballotter une affaire bir işi eni konu incelemek
bonne affaire kelepir