Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Aise" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aise /ez / nf halinden memnunluk, keyif, rahat * adj memnun à votre aise nasıl isterseniz aimer ses aises rahatına düşkün olmak être à son aise sıkıntısı olmamak, rahatı yerinde olmak être mal à son aise keyfi yerinde olmamak, rahatsız olmak j'en suis bien aise çok memnun oldum n'en prendre qu'à son aise kolayına geldiği gibi yapmak se mettre à son aise teklifsiz davranmak vous en parlez bien à votre aise dile kolay
aisé , e/eze / adj kolay; rahat, sıkıntısız, hali vakti yerinde; geniş
aise [la] halinden memnunluk, keyif, rahat
aise keyif
aisé sıkıntısız, kolay, zahmetsiz, zorlamasız

Fransızca » Türkçe "Aise" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à votre aise nasıl isterseniz
être à son aise sıkıntısı olmamak, rahatı yerinde olmak
être mal à son aise keyfi yerinde olmamak, rahatsız olmak
j'en suis bien aise çok memnun oldum
n'en prendre qu'à son aise kolayına geldiği gibi yapmak
se mettre à son aise teklifsiz davranmak
vous en parlez bien à votre aise dile kolay
à l'aise başı dinç
mal à l'aise aramsız, rahatsız edici
se mettre à son aise teklifsiz davranmak