Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Conduire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
conduire /koñduir / v götürmek, ulaştırmak; yönetmek, yürütmek; (taşıt) sürmek; kılavuzluk etmek conduire à sonu -e varmak conduire la barque iş başında bulunmak se conduire davranmak
conduire götürmek, ulaştırmak; yönetmek, yürütmek; (taşıt) sürmek; kılavuzluk etmek
conduire gütmek, götürmek, iletmek, sürmek, yöneltmek

Fransızca » Türkçe "Conduire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
conduire à sonu -e varmak
conduire la barque iş başında bulunmak
conduire qn au tombeau cenazesini kaldırmak; ölümüne sebep olmak
permis (de conduire) sürücü belgesi, ehliyet
se conduire davranmak
conduire des moutons koyun gütmek
conduire une voiture araba kullanmak, araba sürmek
se conduire davranmak