Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Congé" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
congé /koñje / nm izin; tatil; işten çıkarma, yol verme; veda; askerlik hizmet dönemi congé de maladie hastalık izni congé de maternité doğum izni congés payés ücretli izin en congé tatilde, izinde prendre congé veda etmek
congé [le] izin; tatil; işten çıkarma, yol verme; veda; askerlik hizmet dönemi

Fransızca » Türkçe "Congé" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
congé de maladie hastalık izni
congé de maternité doğum izni
en congé tatilde, izinde
prendre congé veda etmek
congé administratif idari izin
congé de maternité analık izni, doğum izni
congé sans solde aylıksız izin, ücretsiz izin
être en congé tatile çıkmak
prendre congé izin almak
prendre congé de uğurlamak