Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Delai" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
délai /dele / nm mühlet, süre, vade à bref délai kısa sürede, yakında agir dans les délais zamanında davranmak délai de préavis ihbar süresi sans délai gecikmeden, hemen, derhal
délai [le] mühlet, süre, vade
délai vade, süre

Fransızca » Türkçe "Delai" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à bref délai kısa sürede, yakında
délai de préavis ihbar süresi
sans délai gecikmeden, hemen, derhal
délai d'homologation kütükleme süresi
délai de livraison gönderme süresi
delai de prescription zaman aşımı süresi
sans délai acilen