Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Féte" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
fête /fet / nf bayram; resmi tatil; şenlik; kutlama; kermes; eğlenti, festival être à la fête çok mutlu olmak faire la fête âlem yapmak, felekten bir gün çalmak faire fête à qn ağırlamak, iyi karşılamak fête nationale ulusal bayram jour de fête tatil günü
fête bayram, yortu, şenlik

Fransızca » Türkçe "Féte" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bonne fête! bayramınız kutlu olsun!, iyi bayramlar!
être à la fête çok mutlu olmak
faire fête à qn ağırlamak, iyi karşılamak
faire la fête âlem yapmak, felekten bir gün çalmak
fête nationale ulusal bayram
Fête-Dieu /fetdyö / nf Katoliklerin şarapli ekmek yortusu
Fête-Dieu [la] Katoliklerin şaraplı ekmek yortusu
jour de fête tatil günü
trouble-fête /trublõfet / nmf inv neşe kaçıran kimse, oyunbozan
trouble-fête [le] [la] neşe kaçıran kimse, oyunbozan
bonne fête bayramınız kutlu olsun, bayramınız mutlu olsun
faire la fête alem yapmak
fête chrétienne yortu hristiyanlık
fête de bienfaisance kermes
fête de la révélation du coran kadir kandili
fête des flambeaux eski yunan meşale bayramı
fête des mères anneler günü
fête du cabotage kabotaj bayramı
fête du pardon des péchés berat kandili
fête du travail işci bayramı
fête paroissiale kermes
fête réligieuse dini bayram
habit de fête bayramlık
jouer les trouble-fête mızıkçılık etmek
jour de fête yortu hristiyanlık, tatil günü