Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Fête-Dieu" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
Fête-Dieu /fetdyö / nf Katoliklerin şarapli ekmek yortusu
Fête-Dieu [la] Katoliklerin şaraplı ekmek yortusu

Fransızca » Türkçe "Fête-Dieu" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à Dieu ne plaise aman Allah göstermesin
bon Dieu Tanrım!
bonne fête! bayramınız kutlu olsun!, iyi bayramlar!
denie à dieu pey akçesi
dieu /dyö / nm tanrı Dieu Allah, Tanrı Dieu merci Allaha şükür Dieu sait Allah şahit; Allah bilir bon Dieu Tanrım! mon Dieu Allahım!, aman Allah! homme de dieu din adamı pour l'amour de Dieu Allah rızası için, Allah aşkına
Dieu Allah, Tanrı
Dieu merci Allaha şükür
Dieu sait Allah şahit; Allah bilir
espérer en dieu Tanrıdan umudunu kesmemek
être à la fête çok mutlu olmak
faire fête à qn ağırlamak, iyi karşılamak
faire la fête âlem yapmak, felekten bir gün çalmak
fête /fet / nf bayram; resmi tatil; şenlik; kutlama; kermes; eğlenti, festival être à la fête çok mutlu olmak faire la fête âlem yapmak, felekten bir gün çalmak faire fête à qn ağırlamak, iyi karşılamak fête nationale ulusal bayram jour de fête tatil günü
fête nationale ulusal bayram
grâce à dieu tanrıya şükür
homme de dieu din adamı
jour de fête tatil günü
le sein de dieu cennet
maison de dieu tapınak
mon Dieu Allahım!, aman Allah!
offenser dieu günah işlemek
plaise à dieu que inşallah
pour l'amour de Dieu Allah rızası için, Allah aşkına
trouble-fête /trublõfet / nmf inv neşe kaçıran kimse, oyunbozan
trouble-fête [le] [la] neşe kaçıran kimse, oyunbozan