Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Humeur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
humeur /ümê / nf mizaç, huy, tabiat; kızgınlık, öfke avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak bonne humeur keyifli être de bonne humeur keyifli olmak être de mauvaise humeur keyifsiz olmak mauvaise humeur keyifsiz, huysuz humeur nuire kara sevda humeurs froides sıraca
humeur huy, asabiyet, duygudurum, mizaç

Fransızca » Türkçe "Humeur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak
bonne humeur keyifli
être de bonne humeur keyifli olmak
être de mauvaise humeur keyifsiz olmak
humeur nuire kara sevda
mauvaise humeur keyifsiz, huysuz
d'humeur inquiétude kuruntulu
de bonne humeur keyfi yerinde, güler yüzlü, şahir
doux et de bonne humeur halim selim
humeur (vx) ifraz
humeur aqueuse göz sıvısı, su cismi
humeur vitrée camsı cisim
mauvaise humeur yanazlık, maraz
rendre de bonne humeur keyiflendirmek
retrouver sa bonne humeur keyfi yerine gelmek