Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Mesure" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mesure /mõzür / nf ölçü; vezin; önlem, tedbir; ılımlılık, itidal à mesure gittikçe à mesure que ... diği ölçüde combler la mesure işi sonuna kadar götürmek donner sa mesure elinden geleni yapmak être en mesure de -cek durumda olmak mesure de surface alan ölçüsü mesure de superficie yüzölçümü mesure de volume hacim ölçüsü outre mesure aşırı derecede prendre la mesure ölçüsünü almak prendre les mesures önlem almak sur mesure ısmarlama
mesuré , e/mõzüre / adj ölçülü; düzenli, ılımlı
mesure endaze, ölçek, mezura, ölçme, ölçü, itidal, ölçüm
mesuré ılımlı, ölçülü

Fransızca » Türkçe "Mesure" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à mesure gittikçe
à mesure que ... diği ölçüde
au fur et à mesure gitgide, gittikçe
combler la mesure işi sonuna kadar götürmek
demi-mesure /dõmimzür / nf yarım ölçü
demi-mesure [la] yarım ölçü
donner sa mesure elinden geleni yapmak
être en mesure de cek durumda olmak
mesure de superficie yüzölçümü
mesure de surface alan ölçüsü
mesure de volume hacim ölçüsü
mesure rase silme ölçek
outre mesure aşırı derecede
prendre la mesure ölçüsünü almak
sur mesure ısmarlama
appareil de mesure ölçü aleti
au fur et à mesure gitgide, tedricen, gittikçe
barre de mesure ölçü çizgisi
battre la mesure ölçü vurmak
dans la mesure du possible mümkün mertebe
dépasser la mesure ölçüyü kaçırmak
dépasser toute mesure aşırı gitmek
instrument de mesure ölçme aracı
mesure circulaire yaysal ölçü
mesure de contrainte ölçü zoru, zarureti vezin