Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Pauvre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pauvre /povr(õ) / adj yoksul, fakir; beceriksiz; zavallı * nmf yoksul, dilenci
pauvre yoksul, fakir; beceriksiz; zavallı
pauvre akçesiz, mangırsız, züğürt, zavallı, yoksul

Fransızca » Türkçe "Pauvre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pauvre homme budala
un pauvre diable zavallı, gariban, biçare
être pauvre açlık çekmek
néon du pauvre beyaz bulut balığı
pauvre diable biçare
rime pauvre yoksul uyak