Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Taille" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
taille /tay / nf yontma; budama; biçme; oyma; keskin yüz; boy; gövde; beden ölçüsü; yükseklik de taille önemli; kocaman tour de taille bel çevresi quelle taille faites-vous? bedeniniz kaç?, kaç beden giyiyorsunuz?
taillé , e/taye / adj hazır, hazırlanmış; kesilmiş, budanmış être bien taillé boylu boslu olmak
taille uzunluk, budama, beden, biçme, boy
taillé maktu, hazırlanmış, yonma, kesilmiş, budanmış

Fransızca » Türkçe "Taille" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de taille önemli; kocaman
être bien taillé boylu boslu olmak
frapper d'estoc et de taille rasgele/gelişigüzel vurmak
taille bien prise biçimli vücut
taille de guêpe ince beden
taille-crayon /taykreyoñ / nm inv kalemtıraş
taille-crayon [le] kalemtıraş
tour de taille bel çevresi
de grande taille boylu
de haute taille uzun boylu
de petite taille mahşer midillisi
être bien taillé boylu boslu olmak
front de taille kazı arını
pierre de taille yonu taşı, malta taşı, kesme taş
taille-crayon kalemtıraş, açacak
taille angulaire açısal çap
taille bien prise biçimli vücut
taille d'unité d'allocation ayırma birim boyu
tour de taille bel ölçüsü, bel çevresi