Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Très" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
très /tre / adv pek, çok j'ai très faim karnım çok aç
très pek, ziyade, gayet, çok

Türkçe » Fransızca "Très" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tres tresse

Fransızca » Türkçe "Très" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
j'ai très faim karnım çok aç
le très-haut tanrı
très peuplé yoğun nüfuslu
être amis très proches aralarından su sızmamak
être très différent aralarında karlı dağlar olmak
être très heureux zevkten dört köşe olmak
être très ivre zilzurna olmak
horloge très précise muvakkit
le Très-Haut Cenabıhak
parler très lentement ağır ağır konuşmak
suivre de très près yakın markaja almak
tirer de très près yakın mesafeden vurmak
très approprié isabetli
très beau fıstık gibi
très bien kıskıvrak
très bon marché bedavadan ucuz
très brièvement nebze
très chaud ateş gibi
très cher canciğer kuzu sarması
très clair ayan beyan
très dévoué gayretkeş
très difficile berzah
très durable evladiyelik
très encombré mahşer gibi
très faible pianissimo