Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Venir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
venir /võnir / v gelmek; yetişmek; olmak, meydana gelmek en venir aux mains dövüşmek faire venir (doktor vb) çağırmak, getirtmek laisser venir sabırla beklemek se faire bien venir takdir kazanmak venir à bien başarmak venir à rien başarısızlığa uğramak venir au monde dünyaya gelmek venir de -den gelmek; -den ileri gelmek
venir gelmek

Fransızca » Türkçe "Venir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en venir aux mains dövüşmek
faire venir (doktor vb) çağırmak, getirtmek
faire venir l'eau à la bouche ağız sulandırmak
laisser venir sabırla beklemek
se faire bien venir takdir kazanmak
venir à bien başarmak
venir à bout de başarmak, hakkından gelmek
venir à l'esprit aklına gelmek
venir à la rescousse imdada koşmak
venir à rien başarısızlığa uğramak
venir au monde doğmak, dünyaya gelmek
venir de den gelmek; -den ileri gelmek
à venir bugünlük yarınlık, atı
aller et venir gelip gitmek
en venir aux mains boğaz boğaza gelmek, tekme tokat girişmek
faire venir l'eau à la bouche ağzını sulandırmak, ağız sulandırmak
venir à l'esprit akla gelmek, aklına gelmek
venir à l'improviste ansızın gelmek
venir à la rescousse imdadına koşmak
venir au grand jour açığa çıkmak
venir au pouvoir iktidara gelmek
venir directement ayağının tozuyla gelmek
venir du fond du cœur içten gelmek