Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "arrière-grand-mère" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-grand-mère (pl arrière-grand-mères) /aryergrañmer / nf büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-mère [la] büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-mère büyük büyükanne, büyük nine

Fransızca » Türkçe "arrière-grand-mère" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à grand bruit gürültü patırtıyla
à grand renfort de birçok ... yardımıyla
à grand-peine güçlükle
abeille mère arıbeyi
aller grand train har vurup harman savurmak
apprendre à sa mère à faire des enfants tereciye tere satmak
arrière /aryer / nm (gemi) kıç, arka * adv arkadan; geride, arkada; geriye; arkasında en arrière geride, geriye
arriéré , e/aryere / adj gecikmiş, geri; geri kalmış * nm alacak, bakiye
arrière [le] (gemi) kıç, arka
arrière-boutique /aryer butik / nf (dükkân) arka oda
arrière-boutique [la] (dükkân) arka oda
arrière-cour /aryer kur / nf arka avlu
arrière-cour [la] arka avlu
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
arrière-garde [la] artçı
arrière-gauche /aryer goş / nm solbek
arrière-gauche [le] solbek
arrière-goût /aryer gu / nf damakta kalan tat
arrière-goût [la] damakta kalan tat
arrière-grand-père (pl arrière-grand-pères) /aryergrañper / nm büyük dede
arrière-grand-père [le] büyük dede
arrière-pays /aryerpei / nm iç bölge
arrière-pays [le] iç bölge
arrière-pensée /aryerpañse / nf gizli düşünce
arrière-pensée [la] gizli düşünce

Türkçe » Fransızca "arrière-grand-mère" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
grand mal grand mal
grand slam grand chelem