Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "bete" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bête  /bet / nf hayvan; yaratık; mec. kafasız, aptal bêtes de somme yük hayvanları bêtes féroces yırtıcı hayvanlar
bête [la] hayvan; yaratık;kafasız, aptal
bête hayvan, yaratık, aptal, kafasız

Fransızca » Türkçe "bete" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chercher la petite bête ince eleyip sık dokumak
pense-bête /pañsbet / nm anımsatmalık
pense-bête [le] anımsatmalık
remonter sur sa bête zararını kapamak, işini düzeltmek
bête de somme yük hayvanı
chercher la petite bête kusur aramak
morte la bête mort le venin ölenin kötülüğü dokunmaz, ölmüş köpek ısırmaz
pense-bête anımsatmalık
rendre bête salaklaştırmak